PROJEKTAVIMAS

Atliekame invidualių bei daugiabučių gyvenamųjų, visuomeninių ir pramoninių pastatų projektavimo darbus.  Rengiame pilnos apimties techninius (TP), techninius-darbo (TDP), darbo (DP), projektinių pasiūlymų (PP) ir interjero dizaino projektus. Atliekame autorinę projekto vykdymo priežiūrą.

Visi mūsų atliekami projektai yra apdrausti privalomuoju projektuotojų civilinės atsakomybės draudimu.

DARBO POBŪDIS:

Prieš projektinių darbų atlikimas, projektinių pasiūlymų rengimas. Atliekame darbus, kurie  būtini prieš prasidedant projektavimui: užsakome geologinius grunto tyrimus; prisijungimo sąlygas; architektūrinius reikalavimus; vykdome visuomenės informavimą apie būsimą objektą. Prieš pradėdami projektuoti,  klientui pasiūlome keletą variantų, pagal kuriuos po bendros diskusijos išrenkamas optimaliausias variantas, atitinkantis kliento poreikius ir lūkesčius.
Techninių projektų rengimas. Rengiame visų dalių techninius projektus.  Esame atsakingi už šių dalių tarpusavio suderinamumą.
Darbo projektų rengimas. Rengiame darbo projektus ne tik savo parengtiems techniniams projektams. Detalizuojame ir kitų kompanijų techninių projektų sprendiniu.
Brėžinių gamybai rengimas. Galime parengti įvairių konstrukcijų brėžinius gamybai.
Užsakovo įgaliotų paslaugų vykdymas.  Bendradarbiaujame su klientais derindami projektus institucijose ar savivaldos įmonėse bei gauname statybą leidžiančius dokumentus. Atliekame autorinę projekto priežiūrą.
Adaptuojame užsienio kompanijų projektinę dokumentaciją pagal LR normas ir teisės aktus, parengiame trūkstamas projekto dalis iki techninio projekto lygio bei atliekame projekto suderinimo (leidimo gavimo) paslaugas.

KONSULTAVIMAS

Siekiant užtikrinti rengiamų projektų sėkmę, patikimos ir naujausia informacija paremtos žinios apie situaciją rinkoje bei naujausias jos tendencijas yra būtinos. Besispecializuodama pastatų projektavimo srityje, mūsų komanda savo patirtį ir resursus skiria tam, kad suteiktų aukščiausio lygio konsultacijas šioje rinkoje veikiantiems klientams: investuotojams, nekilnojamojo turto vystytojams bei privatiems klientams.

Mūsų teikiamos konsultavimo paslaugos:

Objekto situacijos, dokumentacijos, užsakovo poreikių analizė.

Objekto maksimalaus ir optimalaus panaudojimo galimybių studija, analogų parinkimas.

Projekto koncepcijos sukūrimas.

Planuojamo objekto projektavimo bei statybos sąmatos ir laiko įvertinimas.

Projekto įvaizdžio formavimas rinkoje.